Minimum Viable Utopia jest programem badawczo-projektowym. Budujemy interdyscyplinarny zespół, z którym zamierzamy podjąć próbę zaprojektowania nowego sposobu myślenia o przyszłości. Opierając się na modelu rzeczywistości opisanej przez amerykańskiego teoretyka dizajnu Benjamina Brattona w książce The Stack, chcemy wypracować nowe narzędzia projektowe oraz ramy interpretacyjne dla myślenia o współczesnym świecie. Naszym celem jest ustanowienie autonomicznej przestrzeni pracy pozwalającej z dystansu spojrzeć na rzeczywistości akademicką i rynkową. Mimo że, siłą rzeczy, będziemy odwoływać się do praktyk wypracowanych w tych obszarach, posłużą nam one jedynie za punkt wyjścia dla procesu projektowego. Otworzymy się na przyszłość, żeby nawigować w kierunku utopii.

minimum viable_

Minimum Viable Product to termin określający produkt posiadający zestaw podstawowych cech i funkcji, dzięki którym może on pojawić się na rynku i trafić do określonej grupy konsumentów. W ten sposób, badając reakcje odbiorców i cyklicznie wprowadzając drobne udoskonalenia, udaje się niskim kosztem sprawdzić czy pomysł cieszy się zainteresowaniem i w jakim kierunku należy go rozwijać. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów szybkiego weryfikowania strategii biznesowej.

_utopia

Myślenie o dystopii i utopii wyraża nasze teraźniejsze lęki i nadzieje względem przyszłości. Dotychczasowe projekty utopii rozpalały wyobraźnie i wzniecały rewolucje, często jednak kończyły się klęską. Narzucane ramy i sposoby działania okazywały się niekompatybilne ze stanem rzeczywistości i oczekiwaniami użytkowników.

Potraktujmy utopię nie jako produkt czy określoną wizję świata, tylko jako narzędzie konceptualne, zestaw inżynieryjnych wytycznych, które również należy zaprojektować. Proces tworzenia utopii zakłada zarówno jej opisanie, jak i wdrożenie - teorię i praktykę.

Metoda

„The design horizon for each layer of The Stack is understood both by what it accomplishes as an ideal technology and, perhaps more important, by what accidents it brings that also define its real impact. My interest is in how design—designating things according to program—can work through these schema, across their disparate scales and toward different futures. What new forms can we compose for this computational and geopolitical condition, first to map it, then to interpret it, then to redesign it?
More precisely, then, this book is a design brief; it outlines a design problem and invites new interventions.”

Benjamin Bratton, The Stack, On Software and Sovereignty

Podczas seminarium przeczytamy wspólnie książkę The Stack amerykańskiego teoretyka dizajnu Benjamina Brattona. Potraktujemy ją jako brief projektowy. Opierając się zarówno na sprawdzonych jak i eksperymentalnych metodach projektowych, zweryfikujemy przedstawiony w niej model rzeczywistości, a następnie dokonamy próby interwencji. Oczekiwanym rezultatem naszych działań będą projekty badawcze, naukowe, rynkowe oraz te, które wymykają się współcześnie zarysowanym ramom.

Więcej o The Stack ukryj

Zespół

Do udziału zapraszamy osoby zajmujące się zarówno teorią, jak i praktyką, chcące podjąć wyzwanie wykroczenia poza obszary swoich specjalizacji. Naszym celem jest skonstruowanie interdyscyplinarnego zespołu, z którym spotykać będziemy się co dwa tygodnie, aby wspólnie czytać, interpretować brief i przechodzić przez procesy projektowe.
Jeżeli interesuje cię jedno z poniższych zagadnień, jest to program dla ciebie:

#projektowanie_interfejsów #quantifiedself #utopia #AI #VR #etyka #inwigilacja #demokracja #IoT #hyperloop #projektowanie_interakcji #automatyzacja #zrównoważony-rozwój #geolokalizacja #body-art #object-oriented-ontology #informacja #zdrowie-psychiczne #post-humanizm #the_stack #nowy-materializm #interfejsy #cyfryzacja #ekomodernizm #data-harvesting #akceleracjonizm #blockchain #antropocen #hiperstycja #przemoc_neuronalna #lenistwo #post-antropocen #solarpunk #realizm_spekulatywny #nowy-materializm #nowa_humanistyka #projektowanie_spekulatywne #new_normal #sytuacjonizm #kapitalizm #hipernormalizacja #kognitariat #biokosmizm #data_journalism #meta-design #polityka_pamięci #creative_coding #__________________

Kandydatki i kandydaci

KONIEC REKRUTACJI: 28 LUTEGO, 24:00
OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI: 3 MARCA
PIERWSZE SPOTKANIE: 7 MARCA
PODSUMOWUJĄCE SEMINARIUM PROJEKTOWE: 22 SIERPNIA

Timeline

Pierwsze cztery spotkania odbędą się w czwartki 07/03, 21/03, 04/04 i 18/04.

Kolejne zostaną ustalone wspólnie, dostosowane do tempa i postępu prac.

Cykl spotkań zostanie podsumowany na wspólnym seminarium projektowym, które zacznie się 22/08 i potrwa cztery dni.